Protokół Nr 8/2011

VI Kadencja Rady Miejskiej

 
data publikacji:  11-12-2012 | 14:18
data ostatniej modyfikacji:  11-12-2012 | 14:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Protokół Nr 8/2011
 
z posiedzenia Komisji Statutowej, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Starym Sączu, które odbyło się 23 listopada 2011 r.
 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Pan Jan Janczak.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według załączonej listy obecności (nieobecny M. Kurnyta).
 
Tematy posiedzenia:
 
 1. Zapoznanie się z wyposażeniem jednostek OSP na terenie miasta i gminy.
 
 
Komisja zapoznała się z:
  • zestawieniem wyjazdów jednostek OSP z terenu miasta i gminy za okres:
- od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.
- od 1.01.2011 do 22.11.2011 r.
  • wykazem zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu nowosądeckiego w tym okresie
  • wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi poniesionymi w latach 2003 – 2010 na OSP
  • zestawieniem wydatków poniesionych w związku z powodzią w 2010 r.
  • zestawieniem wyposażenia poszczególnych jednostek OSP.
 
                                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                   Jan Janczak
 
Protokołowała:
S. Faron