Zamówienia publiczne (przetargi, zapytania ofertowe)

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Przetargi ogłoszone

Przetargi rozstrzygnięte

Zapytania ofertowe do 30 tys. euro

Zawiadomienia o wyborze ofert do 30 tys. euro