Zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG

Działalność gospodarcza

 
data publikacji:  23-05-2012 | 13:09
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:20
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

pokój nr 47 (II piętro Urzędu), tel. 18 446 02 70 wew. 116

e-mail: glesniak@um.stary.sacz.pl, apierzga@um.stary.sacz.pl
 
Formularze do pobrania:
CEIDG-1 
 
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni
do 24 miesięcy. 
Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym).
Data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.