Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  12-04-2012 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2012 | 14:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

INFORMACJA 
dotycząca realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
    
1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym  i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.
            W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, proszona jest o zgłoszenie  tego faktu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz,  w terminie co najmniej  2 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłaszać można:
- e-mail – gmina@stary.sacz.pl
- faksem –  nr 18 446-02-73,
- telefonicznie –  18 446-02-70, 18 446-02-72
- drogą pocztową