Zarządzenie Nr 13/2012

rok 2012

 
data publikacji:  01-02-2012 | 09:29
data ostatniej modyfikacji:  01-02-2012 | 09:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 13/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 stycznia 2012r.
 
w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Starego Sącza.
 
Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)  w związku z art. 2 pkt. 3 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam, że w Gminie Stary Sącz będzie 1 stanowisko Zastępcy Burmistrza Starego Sącza.
§ 2
Powołuję Pana Kazimierza Gizickiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Starego Sącza z dniem 1 lutego 2012 r.
§ 3
Warunki pracy i płacy Pana Kazimierza Gizickiego zostaną ustalone odrębnie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek Lelek