Zarządzenie Nr 134/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2010 | 15:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 134/2010

 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 5 LIPCA 2010
 
w sprawie przekazania broszur opracowanych przez uczniów w ramach programu „Stary Sącz – Perła Średniowiecza dla Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
             § 1
 
Postanawia przekazać na podstawie protokołu przekazania – przyjęcia broszur nieodpłatnie wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum z Barcic na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
        § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia broszur
 
                                                                                             
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
 
                                                                        BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń

Załącznik do Zarządzenia nr 134