Zarządzenie Nr 83/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-05-2010 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  20-05-2010 | 13:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

           ZARZĄDZENIE NR 83/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 19 maja 2010
 
w sprawie przekazania materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie materiały papiernicze i eksploatacyjne do zajęć edukacyjnych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Barcicach na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
        § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów papierniczych i eksploatacyjnych
 
                                                                                             
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
                                  BURMISTRZ
                                                                                    mgr Marian Cycoń


 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 83/2010

Lp.
Rodzaj przekazanych artykułów papierniczych 
Zgodnie z WZ do faktury  nr 3335/10 z dnia 17.05.2010
Wartość brutto
Nazwa jednostki, której będą przekazane materiały
1
 Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 2
Wz nr 5911/10 poz. 1- 18
 
    1140,30
 
 
 
 
 
 
 
Gimnazjum w Barcicach
 
2
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 3
Wz nr 5912/10 poz. 1- 12
 
 
244,49
3
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 4
Wz nr 5913/10 poz. 1- 30
 
 
197,42
4
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 5
Wz nr 5914/10 poz. 1- 8
 
563,51
5
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 6
Wz nr 5916/10 poz. 1- 23
1092,08
ŁĄCZNA WARTOSĆ PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW
3237,80