Zarządzenie Nr 81/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-05-2010 | 13:48
data ostatniej modyfikacji:  20-05-2010 | 13:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 81/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 19 maja 2010
 
w sprawie przekazania materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Przysietnicy w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
             § 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie materiały papiernicze i eksploatacyjne do zajęć edukacyjnych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Przysietnicy na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
        § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów papierniczych i eksploatacyjnych
      
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
                                        BURMISTRZ
                                                                            mgr Marian Cycoń


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 81/2010

Lp.
Rodzaj przekazanych artykułów papierniczych 
Zgodnie z Wz do faktury Nr 3335/10  z dnia 17.05.2010
Wartość brutto
Nazwa jednostki której będzie użyczany sprzęt
1
 Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 2
Wz Nr 5908/10
Poz. 1-39
 
    2196,49
 
 
 
 
Gimnazjum w Przysietnicy
 
3
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 4
Wz Nr 5909/10
Poz. 1-25
 
 
282,55
4
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 5
Wz Nr 5910/10
Poz. 1-29
 
 
1317,70
ŁĄCZNA WARTOSĆ PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW
3796,74