Zarządzenie Nr 182/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-04-2004 | 10:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 182/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

- Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 5 sierpnia 2003 roku

 

w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz.205 z późn. zm. w związku z § 3 pkt 7 , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz. U. z 2002 r. nr 96, póz. 850 oraz wytycznych Wojewody Małopolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej

 

zarządzam co następuje :

 

§1

 

Tworzę na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz następujące Formacje Obrony Cywilnej:

1.   Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego stan osobowy 28 osób w składzie:

l/ Komendant Plutonu

2/ Zastępca Komendanta Plutonu

3/ Kierowca

4/ Drużyna Ratownictwa Ogólnego

2.        Drużynę Ratownictwa Przeciwpowodziowego stan osobowy 15 osób w składzie

l/ Komendant Drużyny

2/ Sekcja Rozpoznania i Dozorowania w składzie 4 osób

3/ Sekcja Robót Ziemnych w składzie 3 osób

4/ Sekcja Robót Ziemnych w składzie 3 osób

5/ Sekcja Zaopatrzenia i Ewakuacji w składzie 4 osób

3.   Drużynę Gospodarczą stan osobowy 5 osób przy Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej „Rolnik" w Starym Sączu w składzie

l/ Komendant Drużyny

2/ Magazyn l osoba

3/ Kuchnia 2 osoby

4/ Sekcja Transportowa - l osoba

4.        Drużynę Wykrywania i Alarmowania /dwa/ stan osobowy 14 osób w składzie:

l/ Komendant Drużyny

2/ Sekcja Obserwacji i Analiz w składzie 4 osób

3/ Sekcja Łączności i Alarmowania w składzie 4 osób

4/ Sekcja rozpoznania w składzie 5 osób

 

§2

 

Zadania dla w/w formacji obrony cywilnej określić w planach działania tych formacji.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam:

l.   Pracownikowi ds. Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

l.   Prezesowi Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej „ ROLNIK".

 

§4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2000 Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 5 grudnia 2000 r.

 

§5

             

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.