Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2018 | 13:55

Informacja Burmistrza Starego Sącza o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu, który odbył się 16 kwietnia 2018 roku 24.04.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza 11.04.2018 r. o wydaniu Decyzji Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa przepustów o większym świetle w obrębach Popowice i Skrudzina w gminie Stary Sącz” dla zadań w ramach projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz - w Leśnictwie Przysietnica i Gaboń 12.04.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 10 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 188/6 i 60 w Gołkowicach Górnych 10.04.2018
więcej »»»
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa małopolskiego, które rozpocznie się w niedzielę 8 kwietnia i potrwa do 15 kwietnia br. 09.04.2018
więcej »»»
Informacja Burmistrza Starego Sącza z 9 kwietnia 2018 r. na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 09.04.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zakładu Rozbioru Mięsa na działce o nr 715 obręb Barcice, gmina Stary Sącz 28.03.2018
więcej »»»
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Barcice”, oraz „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Barcice Dolne” 27.03.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Barcicach, na działce nr 146/2 wraz z zagospodarowaniem terenu, gm. Stary Sącz” 21.03.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 256/3 i 256/4 położonych w Gołkowicach Górnych, gm. Stary Sącz” 21.03.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o zgłaszaniu uwag do oferty realizacji zadania publicznego „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Mieście i Gminie Stary Sącz” Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu 20.03.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do ofert realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Rycerskiego w ramach Jarmarku Świętej Kingi” 14.03.2018
więcej »»»
Obwieszczenie o Wyborach uzupełniających Ławników Sądowych na kadencję 2016 – 2019 14.03.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz-Przysietnica-Barcice w km 2+641 w m. Moszczenica Niżna” 05.03.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerami działek ewid. 55/6 o pow. 0,0520 ha i 55/7 o pow. 0,2004 ha, objętych KW nr NS1S/00063745/6 05.03.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza: 1) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Pl. Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7”; 2) o zmianie Uchwały Nr XXXIX/587/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4A” 02.03.2018
więcej »»»
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o obowiązku zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu, ptaków, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. (druk zgłoszenia) 01.03.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Barcicach, na działce nr 146/2 wraz z zagospodarowaniem terenu 26.02.2018
więcej »»»
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 22.02.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w roku 2018 zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 20.02.2018
więcej »»»
Informacja Burmistrza Starego Sącza o rozliczeniu przez kluby sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 15.02.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4