Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2019 | 11:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 29.04.2019
więcej »»»
Ogłoszenie dotyczące aktualizacji podstawiowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r. 26.04.2019
więcej »»»
Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 26.04.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego 25.04.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego w sprawie decyzji z 8 kwietnia 2019 r. o uchyleniu w części decyzji Starosty Nowosądeckiego. 11.04.2019
więcej »»»
OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. projektu zmian: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gołkowice Dolne", Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mostki" i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gminy Stary Sącz – Wieś Skrudzina", wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 02.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o podjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwały Nr V/98/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany podjętej Uchwały Nr LI/808/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 9” 25.03.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego„Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8” 25.03.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 5A” 25.03.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MOSZCZENICA WYŻNA" 25.03.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MOSZCZENICA NIŻNA”. 25.03.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu na działce 2728/2 w Starym Sączu - wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych oraz nawierzchni utwardzonej obiektów Nadleśnictwa Stary Sącz, przy ul. Magazynowej w Starym Sączu. 20.03.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego 19.03.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE 11.03.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, składających się z działek ewidencyjnych 253/5 o pow. 0,1504 ha obj. KW NS1S/00002620/9; 251/5 o pow. 0,2061 ha obj. kw NS1S/00145143/5; 250/7 o pow. 0,1828 ha obj. kw NS1S/00143037/5; 248/5 o pow. 0,1120 ha obj. KW NS1S/00143037/5; 245/9 o pow. 0,1318 ha obj. kw NS1S/00063253/0. 07.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 08.02.2019
więcej »»»
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 07.02.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – układu dwóch studni chłonnych na działce nr 248/5 31.01.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 31.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 188/2 o pow. 0,3328 ha, obj. KW nr NS1S/00056868/2 23.01.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4