Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2019 | 15:02

Obwieszczenie - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 17.07.2019r. wydana została Decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 317/2, 312/3, 311/5, 312/5 i 308/5 w Gołkowicach Górnych. 17.07.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – „Wieś Skrudzina", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 15.07.2019
więcej »»»
Informacja - nowe druki dla podatków lokalnych od 1 lipca 2019 r. 01.07.2019
więcej »»»
Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza ozonem. 27.06.2019
więcej »»»
O G ŁO S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 3”. 27.06.2019
więcej »»»
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Myślec 8”. 27.06.2019
więcej »»»
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Wyżna”. 27.06.2019
więcej »»»
Zebranie mieszkańców osiedla Cyganowice 26.06.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - Oddział w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr 317/2, 312/3, 311/5, 312/5 i 308/5 w Gołkowicach Górnych. 17.06.2019
więcej »»»
OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14.06.2019 do 08.07.2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.06.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Stary Sącz m. Stary Sącz, oznaczoną do działka ewidencyjna nr 246/2 28.05.2019
więcej »»»
Ćwiczenia taktyczno-specjalne pk. „RENEGADE/SAREX 19.” 27.05.2019
więcej »»»
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 29.04.2019
więcej »»»
Ogłoszenie dotyczące aktualizacji podstawiowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r. 26.04.2019
więcej »»»
Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 26.04.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego 25.04.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego w sprawie decyzji z 8 kwietnia 2019 r. o uchyleniu w części decyzji Starosty Nowosądeckiego. 11.04.2019
więcej »»»
OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. projektu zmian: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gołkowice Dolne", Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mostki" i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gminy Stary Sącz – Wieś Skrudzina", wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 02.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o podjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwały Nr V/98/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany podjętej Uchwały Nr LI/808/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 9” 25.03.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego„Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8” 25.03.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4