Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  03-10-2019 | 10:54
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2019 | 10:54
   
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 3 października 2019 r. o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej złożone ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu typu A i B dla 38 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” 03.10.2019

Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 3 października 2019 r. o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej złożone ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu typu A i B dla 38 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.”

««« powrót