Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  15-07-2019 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  22-07-2019 | 12:12
   
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – „Wieś Skrudzina", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 15.07.2019

 

Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – „Wieś Skrudzina", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

««« powrót