Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  06-06-2019 | 10:48
data ostatniej modyfikacji:  06-06-2019 | 10:55
   
OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14.06.2019 do 08.07.2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.06.2019

OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14.06.2019 do 08.07.2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Zalaczniki:
mpzp-miasto-stary-sacz-plan-nr-9-projekt-uchwaly-rady-miejskiej-w-starym-saczu-do-wylozenia-do-wgladu-publicznego-..doc
plan-nr-9-prognoza-mapa.pdf
plan-nr-9-projekt-mapa.pdf
prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-dla-mpzp-miasto-stary-sacz-plan-nr-9-.doc
««« powrót