Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  08-02-2019 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2019 | 14:23
   
Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 08.02.2019


Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, dotację celową na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku otrzymały następujące Kluby Sportowe:

1. Ludowy Klub Sportowy „Barciczanka” z siedzibą w Barcicach, na realizację zadania pod nazwą: „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stary Sącz realizowane przez LKS Barciczanka”.
2. Miejski Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Starym Sączu, na realizację zadania pod nazwą: „Rozwój sportu poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Stary Sącz oraz poprzez promowanie zdrowych form życia, aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży”.
3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” z siedzibą w Starym Sączu, na realizację zadania pod nazwą: „Sportowy rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stary Sącz w zakresie piłki siatkowej”.    
 
    Zgodnie z w/w uchwałą oraz stosownymi zapisami w zawartych umowach, kluby zostały zobowiązane do złożenia rozliczeń z wykonania zadania publicznego w terminie do 30 od zakończenia realizacji zadania. Rozliczenia złożono w wyznaczonym terminie.

W poniższym zestawieniu  przedstawiono informację o kwocie przyznanej dotacji oraz jej rozliczeniu.

KLUB SPORTOWY

KWOTA DOTACJI

INFORMACJA O ROZLICZENIU DOTACJI

Ludowy Klub Sportowy „Barciczanka”

65 950,00 zł

- rozliczenie dotacji zgodne z warunkami umowy,

- dotacja prawidłowo rozliczona,

Miejski Klub Sportowy „Sokół”

70 000,00 zł

- rozliczenie dotacji zgodne z warunkami umowy,

- dotacja prawidłowo rozliczona,

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad”

54 000,00 zł

- rozliczenie dotacji zgodne z warunkami umowy,

- dotacja prawidłowo rozliczona,Szczegółowe rozliczenia poszczególnych klubów w wersji papierowej oraz analiza tych rozliczeń znajdują się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych, pokój nr 26.
                                                  
BURMISTRZ STAREGO SĄCZA
Jacek Lelek

««« powrót