Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  07-02-2019 | 09:28
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2019 | 09:30
   
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 07.02.2019Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wpłynęły trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku.
Powyższe wnioski złożyły następujące Kluby Sportowe:


1. Ludowy Klub Sportowy „Barciczanka” z siedzibą w Barcicach, na realizację zadania pod nazwą: „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stary Sącz realizowane przez LKS Barciczanka”
- przyznana kwota dotacji: 75 000,00 zł

2.Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” z siedzibą w Starym Sączu, na realizację zadania pod nazwą: „Rozwój sportu poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Stary Sącz oraz poprzez promowanie zdrowych form życia, aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży”
- przyznana kwota dotacji: 75 000,00 zł

3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” z siedzibą w Starym Sączu, na realizację zadania pod nazwą: „Sportowy rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stary Sącz w zakresie piłki siatkowej”
- przyznana kwota dotacji: 60 000,00 zł

««« powrót