Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  26-11-2018 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  26-11-2018 | 13:50
   
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 15.11.2018 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku "Bez nazwy z os. Kaligówka" w km 0+095 sieci gazowej średniego ciśnienia, pod dnem potoku metodą przewiertu, w m. Rytro, gmina Rytro i w m. Barcice, gmina Stary Sącz 26.11.2018

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 15.11.2018 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku "Bez nazwy z os. Kaligówka" w km 0+095 sieci gazowej średniego ciśnienia, pod dnem potoku metodą przewiertu, w m. Rytro, gmina Rytro i w m. Barcice, gmina Stary Sącz

««« powrót