Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  24-10-2017 | 08:00
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2017 | 08:43
   
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A” oraz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A 24.10.2017

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A”

Uchwała Nr XXXIX/587/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4A”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A

Projekt zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A_zał. nr 1

Projekt zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A_zał. nr 2

Projekt zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A_zał. nr 3

Prognoza

Projekt Uchwały

««« powrót