Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  06-10-2017 | 14:26
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2017 | 12:58
   
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko... 06.10.2017

Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu (do wyłożenia do wglądu publicznego)

Załącznik Nr 1 do Uchwały… (plan w skali 1:2000)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2

Załącznik graficzny do Prognozy oddziaływania na środowisko (w skali 1:3000)

 

 

««« powrót