Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  14-08-2019 | 10:04

Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: Sportowy Stary Sącz 14.08.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny. 14.08.2019
więcej »»»
Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Sącz. 08.08.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadani publicznego pn.: Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny, złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Poprad" w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 27, 33-340 Stary Sącz. 06.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: Sportowy Stary Sącz, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu, ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz. 06.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 676/2 o powierzchni 0,4745 ha położona w Starym Sączu 26.07.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 3/4 o pow. 0,1570 ha, 3/5 o pow. 0,0195 ha, 5/4 o pow. 0,0975 ha, 8/7 o pow. 1,3450 ha, 8/8 o pow. 0,4783 ha położone w Myślcu 26.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – Wieś Skrudzina wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 24.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 17.07.2019r. wydana została Decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 317/2, 312/3, 311/5, 312/5 i 308/5 w Gołkowicach Górnych. 17.07.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – „Wieś Skrudzina", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 15.07.2019
więcej »»»
Informacja - nowe druki dla podatków lokalnych od 1 lipca 2019 r. 01.07.2019
więcej »»»
Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza ozonem. 27.06.2019
więcej »»»
O G ŁO S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 3”. 27.06.2019
więcej »»»
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Myślec 8”. 27.06.2019
więcej »»»
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Wyżna”. 27.06.2019
więcej »»»
Zebranie mieszkańców osiedla Cyganowice 26.06.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - Oddział w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr 317/2, 312/3, 311/5, 312/5 i 308/5 w Gołkowicach Górnych. 17.06.2019
więcej »»»
OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14.06.2019 do 08.07.2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.06.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Stary Sącz m. Stary Sącz, oznaczoną do działka ewidencyjna nr 246/2 28.05.2019
więcej »»»
Ćwiczenia taktyczno-specjalne pk. „RENEGADE/SAREX 19.” 27.05.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4