Zarządzenie Nr 310/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 310/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 310/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17.12.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

110.465

 

110.465

 

 

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

 

95.400

 

95.400

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

95.400

 

95.400

 

 

 

 

 

w tym dotacje

 

 

 

95.400

 

 

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

1.930

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

1.930

 

 

 

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

 

 

1.005

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

1.005

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

9.400

 

14.060

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

9.400

 

4.660

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

9.400

 

 

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

1.285

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

1.285

 

 

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klask żywiołowych

 

2.450

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

2.450

 

 

 

700

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

2.310

 

2.310

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

2.310

 

2.310

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

2.310

 

2.310

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

2.310

 

710

 

 

 

Działalność usługowa

 

68.010

 

68.010

 

 

 

71035

 

Cmentarze

 

68.010

 

68.010

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

68.010

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

68.010

 

 

750

 

 

 

Administracja publiczna

 

4.660

 

4.660

 

 

 

 

75022

 

Starostwa powiatowe

 

 

 

4.660

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

4.660

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

 

4.660

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.660

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

4.660

 

 

 

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

6.100

 

6.100

 

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

6.100

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

6.100

 

 

 

 

80104

 

Przedszkola

 

6.100

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

6.100

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym wynagrodzenia i pochodne

 

6.100

 

 

 

 

853

 

 

 

Pomoc społeczna

 

6.100

 

6.100

 

 

 

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

6.100

 

6.100

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

6.100

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym wynagrodzenia i pochodne

 

6.100

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

6.100

 

 

Ogółem

 

197.645

 

197.645

 

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia  Nr 310/03

Burmistrza  Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17.12.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

§

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

 

 

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

4.000

 

4.000

 

 

 

40002

 

 

 

Dostarczanie wody

 

4.000

 

4.000

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

4.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

4.000

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

248.188

 

248.188

 

 

 

60004

 

 

 

Lokalny transport zbiorowy

 

95.400

 

95.400

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

95.400

 

 

 

 

 

 

 

2310

 

Dotacje   celowe   przekazane   gminie   lub miastu     stołecznemu     Warszawie     na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień         między         jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

95.400

 

 

 

60013

 

 

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

1.930

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1.930

 

 

 

 

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

 

463

 

1.468

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.468

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

463

 

 

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

146.660

 

151.320

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

6.900

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

2.500

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

151.320

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

97.260

 

 

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

1.285

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1.285

 

 

 

 

 

60078

 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

2.450

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

2.450

 

 

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

2.310

 

2.310

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

2.310

 

2.310

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1.850

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

410

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

50

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

2.310

 

 

 

710

 

 

 

 

 

Działalność usługowa

 

68.010

 

68.010

 

 

 

71035

 

 

 

Cmentarze

 

68.010

 

68.010

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

50.843

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

15.167

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

68.010

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

4.760

 

4.760

 

 

 

 

75020

 

 

 

Starostwa powiatowe

 

 

 

4.660

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

4.660

 

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

4.760

 

100

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4.660

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

100

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

4.100

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

3.900

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2.900

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

1.000

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

200

 

 

853

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

 

 

6.100

 

 

 

 

85319

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

6.100

 

 

 

 

 

 

6060

 

Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych

 

 

 

6.100

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

10.000

 

 

 

 

921

 

 

 

 

 

Kultura       i       ochrona       dziedzictwa narodowego

 

1.000

 

1.000

 

 

 

 

95109

 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

2550

 

Dotacja    podmiotowa    z    budżetu     dla instytucji kultury

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

2820

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

100

 

 

Ogółem

 

338.268

 

348.468

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

6.100

 

 

 

 

 

 

85319

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

6.100

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4012

 

Składki na Fundusz Pracy

 

1.100

 

 

 

 

Ogółem

 

6.100

 

 

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

1.300

 

1.300

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

1.300

 

1.300

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

4443

 

Różne opłaty i składki

 

1.300

 

 

 

 

Ogółem

 

1.300

 

1.300

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                    Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

4.500

 

6.500

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

4.500

 

6.500

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

3.500

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3.500

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

Ogółem

 

4.500

 

6.500

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                    Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.400

 

2.400

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.400

 

2.400

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.100

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

1.300

 

 

 

 

Ogółem

 

2.400

 

2.400

 

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

1.250

 

1.250

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

1.250

 

1.250

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

890

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1.250

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

360

 

 

 

 

Ogółem

 

1.250

 

1.250

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §_

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

6.100

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

6.100

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6.100

 

 

 

 

Ogółem

 

6.100

 

 

 

 

Gimnazjum w Starym Sączu

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.286

 

9.876

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

2.286

 

9.876

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.126

 

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

1.227

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.720

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

3.870

 

 

Ogółem

 

2.286

 

9.876

 

 

Gimnazjum w Gołkowicach

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

10.670

 

3.080

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

10.670

 

3.080

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

1.080

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.340

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

5.600

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

730

 

 

 

 

Ogółem

 

10.670

 

3.080