rok 2004

2002-2006

 

Zarządzenie Nr 338/04 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 321/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 311/04 - w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego na 2004 rok

Zarządzenie Nr 309/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 307/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 305/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 304/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 303/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Z. zam. (…)

Zarządzenie Nr 293/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 291/04 - w sprawie przeznaczenia drewna średniowymiarowego iglastego na wykonanie remontu ścieżki widokowej na Miejską Górę na terenie lasu komunalnego w Starym Sączu.

Zarzadzenie Nr 288/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Tadeusza Z. zam. (…).

Zarządzenie Nr 287/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mieczysława D. zam. (…).

Zarządzenie Nr 286/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 281/04 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 280/04 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 279/04 - w sprawie powołania zespołu spisowego

Zarządzenie Nr 278/04 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 277/04 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 276/04 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 269/04 - w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego na 2004 rok

Zarządzenie Nr 266/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 261/04 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu,

Zarządzenie Nr 255/04 - w sprawie przyznania stypendiów z Funduszu Stypendialnego MiG Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 253/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 246/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 245/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.10.2004 r. do dnia 31.10.2004 r.

Zarządzenie Nr 243/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy S. zam. (…).

Zarządzenie Nr 241/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 240/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 238/04 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 236/04 - w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 235/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marty G. zam. (…)

Zarządzenie Nr 232/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofi P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 231/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Kazimierza P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 230/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 228/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 227/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 226/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 225/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 224/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 223/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 222/04 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 221/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Bożeny W. zam. (…)

Zarządzenie Nr 220/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 219/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny L. zam. (…).

Zarządzenie Nr 218/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Agaty S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 217/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jerzego S. zam. (…).

Zarządzenie Nr 216/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława S. zam. (…).

Zarządzenie Nr 215/04 - w sprawie oddania w użyczenie wyposażenia dla Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 214/04 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 213/04 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie Nr 212/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 211/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 210/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.09.2004 r. do dnia 30.09.2004 r.

Zarządzenie Nr 209/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 208/04 - w sprawie sprzedaży monitora SCOTT

Zarządzenie Nr 207/04 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/ 03 z dnia 23 kwietnia 2003r. upoważniającego Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym

Zarządzenie Nr 206/04 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 205/04 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2004 rok

Zarządzenie Nr 204/04 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. upoważniającego Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

Zarządzenie Nr 203/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 202/04 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 194/04 z dnia 23 sierpnia 2004 r.

Zarządzenie Nr 201/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 200/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 199/04 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 198/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 197/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 196/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 195/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 194/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 193/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarzadzenie Nr 192/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 191/04 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 190/04 - w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Klęsk Spowodowanych Zjawiskami Atmosferycznymi.

Zarządzenie Nr 189/04 - wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.08.2004 r. do dnia 31.08.2004 r.

Zarządzenie Nr 188/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 187/04 - w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych gradobiciem w dniu 18 lipca 2004 roku na terenie wsi Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne i Mostki

Zarządzenie Nr 186/04 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 185/04 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 184/04 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Gaboniu

Zarządzenie Nr 183/04 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum w Barcicach

Zarzadzenie Nr 182/04 - w sprawie oddania w użyczenie zestawu komputerowego oraz drukarki Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 181/04 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok

Zarządzenie Nr 180/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 179/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 178/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 177/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 176/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Danuty W. zam. (…).

Zarządzenie Nr 175/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 174/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 173/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 172/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 171/04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 170/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 169/04 - w sprawie powołania Komisji do ustalenia powierzchni pomieszczeń w budynkach remiz OSP wykorzystywanych na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej.

Zarządzenie Nr 168/04 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu

Zarządzenie Nr 167/04 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 166/04 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Przysietnicy.

Zarządzenie Nr 165/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Henryka O. zam. (…)

Zarządzenie Nr 164/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Anny A. zam. (…)

Zarządzenie Nr 163/04 - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna tartacznego pozyskanego z lasu gminnego wsi Gabon.

Zarządzenie Nr 162/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego dla Pana Kazimierza K. zam. (…).

Zarządzenie Nr 161/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 160/04 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok na zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi".

Zarządzenie Nr 159/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 158/04 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 157/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 156/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 155/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Kazimiery K. zam. (…).

Zarządzenie Nr 154/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Haliny S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 153/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy G. zam. (…).

Zarządzenie Nr 152/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Eugeniusza P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 151/04 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 150/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 149/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.07.2004 r. do dnia 31.07.2004 r.

Zarządzenie Nr 148/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Barcicach, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 147/04 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2004 rok

Zarządzenie Nr 146/04 - w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

Zarządzenie Nr 145/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty S. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 144/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jana Z. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 143/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Pauliny P. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 142/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Kazimierza P. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 141/04 - w sprawie: Powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 140/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 138/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 137/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok

Zarządzenie Nr 136/04 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barcicach

Zarządzenie Nr 135/04 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 134/04 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonego w STARYM SĄCZU.

Zarządzenie Nr 133/04 - w sprawie : wynajęcia część budynku usytuowanego w Starym Sączy Rynek 22

Zarządzenie Nr 132/04 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r

Zarządzenie Nr 131/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 130/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 129/04 - w sprawie upoważnienia do prowadzenia posterowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 128/04 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 127/04 - w sprawie : wydzierżawienia część budynku usytuowanego w Starym Sączy przy ul. Jagiellońskiej 16 wraz z częścią działki ew. nr 1881

Zarządzenie Nr 126/04 - w sprawie: oddania w użyczenie część budynku Przedszkola usytuowanego w Starym Sączy przy ul. Staszica 7 wraz z częścią działki ew. nr 2009

Zarządzenie Nr 125/04 - w sprawie: oddania w użyczenie budynku Przedszkola położonego w Moszczenicy Niżnej oraz działką ew. nr 73/3

Zarządzenie Nr 124/04 - w sprawie oddania w użyczenie kserokopiarki Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 123/04 - w sprawie : powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zarządzenie Nr 122/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz oraz układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 121/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 120/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 119/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 118/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.06.2004 r. do dnia 30.06.2004 r.

Zarządzenie Nr 117/04 - w sprawie przystąpienia przez Gminę Stary Sącz do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa segm. C budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach" wspólfianasowanego ze środków Programu Banku Światowego Aktywizacja Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 116/04 - w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 115/04 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 114/04 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 113/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 112/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 111/04 - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 110/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny K. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 109/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny N. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 108/04 - w sprawie ustalenia ceny z tyt. korzystania z szalet miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 107/04 - w sprawie przeznaczenia drewna na wykonanie ławek na osiedlu Cyganowice.

Zarządzenie Nr 106/04 - w sprawie przeznaczenia drewna średniowymiarowego na wykonanie palików do sadzonek

Zarządzenie Nr 105/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 103/04 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok oraz w układzie wykonawczym na 2004 rok

Zarządzenie Nr 102/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 101/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 100/04 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 99/04 - w sprawie kontroli inwentaryzacji przeprowadzonej w 2003 roku

Zarządzenie Nr 98/04 - w sprawie upoważnienia do prowadzenia decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, postępowania i wydawania

Zarządzenie Nr 96/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.05.2004 r

Zarządzenie Nr 95/04

Zarządzenie Nr 94/04 - w sprawie przekazania drewna na potrzeby własne gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 93/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 92/04 - w sprawie sprzedaży przejętych po zlikwidowanym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu, narzędzi ginekologicznych

Zarządzenie Nr 91/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 90/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarzadzenie Nr 89/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarzadzenie Nr 88/04 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 87/04 - w sprawie organizacji i realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 86/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 85/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 84/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/04 - w sprawie przekazania tarcicy liściastej na wykonanie donic

Zarządzenie Nr 82/04 - w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok

Zarządzenie Nr 81/04 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2004 rok

Zarządzenie Nr 80/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 79/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 78/04 - w sprawie przekazania drewna na wykonanie ławek na terenie lasu komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 77/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty S. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 76/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii S. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 75/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Heleny T. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 74/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety P. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 73/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.04.2004 r. do dnia 30.04.2004 r.

Zarządzenie Nr 72/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w STARYM SĄCZU.

Zarządzenie Nr 71/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 70/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 68/04 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2004 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 67/04 - w sprawie przyznania stypendiów z Funduszu Stypendialnego MiG Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 66/04 - w sprawie przekazania drewna na wykonanie ramp towarowych.

Zarządzenie Nr 65/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 64/04 - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna tartacznego oraz żerdzi pozyskanego z lasu gminnego wsi Gaboń.

Zarządzenie Nr 63/04

Zarządzenie Nr 62/04 - w sprawie : zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 61/04 - w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok

Zarządzenie Nr 60/04 - w sprawie : ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej , weryfikującej i oceniającej złożony wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

Zarządzenie Nr 59/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani E. Biskup zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 58/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Paduli zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 57/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. Matysiewicz zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 56/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani D. Stelmach zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 55/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana S. Paciorek zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 54/04 - w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu”

Zarządzenie Nr 53/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonego w Barciach Górnych i w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 52/04 - w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”

Zarządzenie Nr 51/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 50/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 49/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.03.2004 r. do dnia 31.03.2004 r.

Zarządzenie Nr 48/04 - w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 47/04 - w sprawie oddania w użyczenie karetki, aparatu EKG i kserokopiarki Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 46/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. Sojki, zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 45/04

Zarządzenie Nr 44/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 42/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 41/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Z. Wiśniewskiego zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 40/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani B. Słowik zam (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 39/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego dla Pani K. Maślanka zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 38/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani B. Wilczyńskiej zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 37/04 - w sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 36/04 - w sprawie: oddania w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach

Zarządzenie Nr 35/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 34/04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 33/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 32/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 31/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 30/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 29/04 - w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 28/06 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji, w okresie od dnia 01.02.2004 r. do dnia 29.02.2004 r

Zarządzenie Nr 27/04 - w sprawie Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji Miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 26/04 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 25/04 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na realizację zadania „Przebudowa segmentu „C” budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 24/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w STARYM SĄCZU.

Zarządzenie Nr 23/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 22/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 21/04 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Piszczek zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 20/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19/04 - w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 18/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 17/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15/04 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym

Zarządzenie Nr 14/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 13/04 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo -Administracyjnej Szkól w Starym Sączu do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym

Zarządzenie Nr 12/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 11/04 - w sprawie: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 10/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 9/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 8/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7/04 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Gminnym Centrum Informacji w okresie od dnia 10.01.2004r. do dnia 31.01.2004r.

Zarządzenie Nr 6/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 5/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 4/04 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 3/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 2/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunlanego położonej w Barcicach Górnych

Zarządzenie Nr 1/04 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 265/04 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.