Inne (wnioski, zezwolenia, patronat...)

USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI (podstawa prawna, procedury, formularze, wnioski, zezwolenia itp.)

 

Wniosek o patronat Burmistrza

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną