Sprawy geodezyjne

USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI (podstawa prawna, procedury, formularze, wnioski, zezwolenia itp.)

 

Sprawy geodezyjne

Druk oświadczenia (i wytyczne) o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych…