Podatki i opłaty

USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI (podstawa prawna, procedury, formularze, wnioski, zezwolenia itp.)

 
data publikacji:  03-02-2010 | 09:09
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2017 | 14:10

Referat Podatków i Opłat

pokój nr 1, 2,  tel. (0-18) 446 02 70 wew. 125, 126, 127

 

Uchwały, formularze deklaracji, informacje, dane…

Uchwała Nr XXXVIII/576/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/381/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIII / 194 / 2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIII / 195 / 2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIII / 196 / 2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIII / 197 / 2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego

Uchwała nr XIII / 198 / 2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego

Uchwała nr XIII / 199 / 2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie opłaty targowej

 

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
/Ustawa z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw:  4) w art. 6a: b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: "10a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty."/

 

 


Publikacje do 08.12.2015:

Refarat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok, nie uległa zmianie i obowiązywać będa stawki uchwlone na 2013 rok. Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2015 rok, są bez zmian. Zmiana konta bankowego na podatki – BS nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045. Deklaracje (druki pdf): DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomści  DR-1 deklaracja na podatek rolny  DL-1 deklaracja na podatek leśny   Druki deklaracji podatkowych: Podatek od nieruchomości (pdf) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości  IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 
ZN-1/A Dane o nieruchomościach ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Podatek rolny (pdf) DR-1 Deklaracja na podatek rolny  IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego\ ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Podatek leśny (pdf) DL-1 Deklaracja na podatek leśny IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnymUCHWAŁA  W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Uchwała  WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Uchwała UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Uchwała  DRUKI INFORMACJI I DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Uchwała Druk Druk DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Wzór DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Wzór INFORMAJCA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Podatek lesny DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM  Podatek lesny DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH  Podatek lesny INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  Podatek od_nieruchomosci DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  Ewid._pod_od_nieruchomości DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  Ewid._pod_od_nieruchomości DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM  Pod._rolny INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Podatek rolny DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Podatek rolny WZORY DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Deklaracja  Załącznik do deklaracji Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych UCHWAŁA NR LXIII/726/10 w sprawie określenia stawki podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR LXII/684/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 


Publikacje do 14.01.2014:

Druki deklaracji podatkowych: Podatek od nieruchomości (pdf)  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ZN-1/A Dane o nieruchomościach ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Podatek rolny (pdf) DR-1 Deklaracja na podatek rolny IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Podatek leśny (pdf) DL-1 Deklaracja na podatek leśny IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  UCHWAŁA  W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Uchwała WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  Uchwała UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Uchwała  DRUKI INFORMACJI I DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Uchwała Druk Druk  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Wzór DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Wzór INFORMAJCA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Podatek lesny DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM Podatek lesny DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Podatek lesny INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Podatek od_nieruchomosci DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Ewid._pod_od_nieruchomości DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Ewid._pod_od_nieruchomości DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM Pod._rolny INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Podatek rolny DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Podatek rolny WZORY DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Deklaracja Załącznik do deklaracji Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych UCHWAŁA NR LXIII/726/10 w sprawie określenia stawki podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR LXII/684/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości