Zarządzenie Nr 210/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-12-2003 | 16:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 210/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 września 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.   Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2.   Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XIV/138/03 z dnia 8 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 210/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10.09.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

 

 

1.100.000

 

 

 

90001

 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

 

1.100.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

1.100.000

 

Ogółem

 

 

 

1.100.000