Zarządzenie Nr 205/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:53
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 205/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05 września 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 205/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05.09.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

7.200

 

7.200

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

7.200

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

7.200

 

 

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

7.200

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

7.200

 

710

 

 

 

Działalność usługowa

 

 

 

16.000

 

 

 

71035

 

Cmentarze

 

 

 

16.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

16.000

 

758

 

 

 

Różne rozliczenia

 

16.000

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

16.000

 

 

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

3.000

 

3.000

 

 

 

80110

 

Gimnazja

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

3.000

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

3.000

 

 

 

Ogółem

 

26.200

 

26.200

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia  Nr 205/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05.09.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

7.200

 

7.200

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

7.200

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

7.200

 

 

 

 

 

60078

 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

7.200

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki         inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

7.200

 

400

 

 

 

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

 

100

 

100

 

 

 

40002

 

 

 

Dostarczanie wody

 

100

 

100

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

100

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

100

 

 

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

7.000

 

7.000

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

7.000

 

 

 

710

 

 

 

 

 

Działalność usługowa

 

 

 

16.000

 

 

 

71035

 

 

 

Cmentarze

 

 

 

16.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

16.000

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

7.000

 

7.000

 

 

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

7.000

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo   publiczne   i   ochrona przeciwpożarowa

 

10.000

 

10.000

 

 

 

75412

 

 

 

Ochotnicze straże pożarne

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

10.000

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

16.000

 

 

 


 

 

 

75818

 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

4810

 

Rezerwy

 

16.000

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

5.000

 

5.000

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3.000

 

 

 

80146

 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

3250

 

Stypendia różne

 

3.000

 

 

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

1.000

 

1.000

 

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1.000

 

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

100

 

100

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

100

 

100

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

100

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

100

 

 

 

Ogółem

 

53.400

 

53.400