Zarządzenie Nr 202/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 202/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2003 rok Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 202/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28.08.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Gimnazjum w Barcicach

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

112.320

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

112.320

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

7.590

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

68.600

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

13.710

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

1.870

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.430

 

 

 

 

 

 

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

3.890

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

2.820

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

2.480

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

500

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1.740

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

500

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

3.190

 

 

 

Ogółem

 

112.320

 

 

 

 


Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Gimnazjum w Przysietnicy

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

112.320

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

112.320

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

7.590

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

68.600

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

13.710

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

1.870

 

 

 

 

 

4210

 

HZakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4.430

 

 

 

 

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

3.890

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

2.820

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

2.480

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

500

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1.740

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

500

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

3.190

 

Ogółem

 

 

 

112.320

 

Uzasadnienie:

Z dniem 1 września 2003 roku zostaje utworzone Gimnazjum w Przysietnicy