Zarządzenie Nr 190/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 190/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19 sierpnia 2003 roku

 

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:


 

§ 1

 


Ustala się harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok


 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 190/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19.08.2003 roku

 

Harmonogram dochodów

 

Do dnia 30 marca 2003

 

28,22%

 

Do dnia 30 czerwca 2003

 

51 ,67%

 

Do dni 30 września 2003

 

76,19%

 

Do dnia 31 grudnia 2003

 

100,00%

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 190/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19.08.2003 roku

 

Harmonogram wydatków

 

Do dnia 30 marca 2003

 

21,21%

 

Do dnia 30 czerwca 2003

 

43,94%

 

Do dni 30 września 2003

 

76,19%

 

Do dnia 31 grudnia 2003

 

100,00%