Zarządzenie Nr 118/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 118/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 20 maja 2003 roku

 

 

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

 

 

                Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57 poz. 507) 

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

W związku z zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowym powołuję składy osobowe 15 ( piętnastu) obwodowych komisji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 118/03

Burmistrza MiG Stary Sącz

z dnia 20.05.2003 r.

 

SKŁADY OSOBOWE

OBWODOWYCH KOMISJI ds. REFERENDUM

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM   NR 1 „DOM KINGI – KLASZTOR SS KLARYSEK W STARYM SĄCZU”

1.        OLSZOWSKA Maria – Stary Sącz – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

2.        ROŻDŻYŃSKI Franciszek – Stary Sącz – „Blok SENAT 2001”

3.        KOWALCZYK Stefan – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.        ROŻDŻYŃSKA Katarzyna – Stary Sącz – Fundacja „Głos-Fundacja dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

5.        SOJKA Danuta – Stary Sącz – Polskie Stronnictwo Ludowe

6.        ZAŁĘSKA Paulina – Stary Sącz – Unia Pracy

7.        DĄBROWSKA Marta – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

8.        SZCZERBA Beata – Gołkowice Dolne – Liga Polskich Rodzin

9.        WAJDA Józef – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     LIS Janusz – Stary Sącz – Unia Wolności

11.     OBRZUD Agata – Stary Sącz – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 2 „GMINNE PRZEDSZKOLE W STARYM SĄCZU”

1.        ROŻDŻYŃSKI Adam – Stary Sącz – Fundacja im. Józefa Ślisza

2.        KRÓLIKOWSKA Liliana – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.        OBRZUD Agnieszka – Stary Sącz – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        REJOWSKA Anna – Barcice – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        PIETRUSZEWSKI Janusz – Stary Sącz – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

6.        LIS Andrzej – Stary Sącz – Polskie Stronnictwo Ludowe

7.        MAUREK Stanisław – Stary Sącz – Unia Pracy

8.        BOCHENEK Józef – Stary Sącz – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

9.        WEBER Danuta – Mostki – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

10.     REJOWSKA Kazimiera – Stary Sącz – Unia Wolności

11.     CZOP Józefa – Stary Sącz – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 3 „REMIZA OSP W STARYM SĄCZU”

1.        KALETA Józef – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

2.        TOKARCZYK Rozalia – Barcice – Klub Poselski Platforma Obywatelska

3.        GÓRSKI Piotr – Stary Sącz – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

4.        KOSTUŚ Krzysztof – Stary Sącz – Polskie Stronnictwo Ludowe

5.        OLEKSY Szymon – Stary Sącz – Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

6.        DROŻDŻ Zofia – Stary Sącz – Unia Pracy

7.        PANCERZ Tomasz – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

8.        PLATA Antoni – Mostki – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

9.        WAJDA Barbara – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     WITOWSKA Janina – Stary Sącz – Unia Wolności

11.     PIĘTKA Helena – Stary Sącz – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM  NR 4 „ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STARYM SĄCZU”

1.        RAMS Józefa – Stary Sącz – Związek Młodzieży Wiejskiej

2.        KLIMCZAK Bogumiła – Stary Sącz – Klub Poselski Platforma Obywatelska

3.        GARGULA Marian – Stary Sącz- Polskie Stronnictwo Ludowe

4.        DETKA Maria – Stary Sącz – Unia Pracy

5.        SAJDAK Barbara – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

6.        KUROWSKI Artur – Stary Sącz – Liga Polskich Rodzin

7.        JAWORSKA Beata – Stary Sącz – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

8.        SIEDLARZ Grzegorz – Stary Sącz – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

9.        STOPA Jolanta – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     TRZEBUNIAK Marianna – Stary Sącz – Unia Wolności

11.     WOJNAROWSKI Zdzisław – Stary Sącz – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 5 „PRZEDSZKOLE W CYGANOWICACH”

1.        FARON Jan – Łazy Biegonickie – Fundacja im. Józefa Ślisza

2.        GÓRSKI Józef – Popowice – „Blok SENAT 2001”

3.        SUKIENNIK Belinda – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.        NOWAKOWSKA Małgorzata – Barcice Dolne – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        WIRSKA Maria – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

6.        GÓRSKI Kazimierz – Popowice – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

7.        TOKARCZYK Renata – Stary Sącz – Unia Pracy

8.         RADZIEJEWSKA Marta – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

9.        JAWORSKA Czesława – Mostki – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

10.      MORAWSKA Krystyna – Stary Sącz – Unia Wolności

11.      LEŚNIAK Grażyna – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 6 „ SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁKOWICACH GÓRNYCH”

1.  SZEWCZYK Stanisław – Gołkowice Górne – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

2.        KULIK Zygmunt – Gołkowice Dolne – Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.        JUREK Łukasz – Gaboń – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        BULANDA Bożena – Barcice Dolne – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        WNĘK Roman – Gaboń – Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

6.        TOKARCZYK Grzegorz – Stary Sącz – Unia Pracy

7.        ADAMEK Irena – Gołkowice Dolne – Liga Polskich Rodzin

8.        CIĄGŁO Tadeusz – Gołkowice Dolne – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

9.        RAMS Krystyna – Gołkowice Górne – Prawo i Sprawiedliwość

10.     KONSTANTY Mirosław – Moszczenica Wyżna – Unia Wolności

11. KORONA Zofia – Gołkowice Górne – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 7 „SZKOŁA PODSTAWOWA W GABONIU”

1.        PIERZCHAŁA Krzysztof – Gaboń – „Blok SENAT 2001”

2.        KRUPA Marian – Gołkowice Górne – Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.        RUSIN Szymon – Gaboń – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        KOZIEŃSKA Ewa – Gaboń – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        FLOREK Michał – Gaboń – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

6.        GARWOL Piotr – Gołkowice Górne – Polskie Stronnictwo Ludowe

7.        WĄCHAŁA Katarzyna – Mostki – NSZZ  „Solidarność”

8.        BIERNAT Stanisław – Gaboń – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

9.        LIS Roman – Gołkowice Górne – Prawo i Sprawiedliwość

10.     MATRAS Anna – Stary Sącz – Unia Wolności

11.     BIAŁAS Roman – Stary Sącz  - osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 8 „ SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCICACH GÓRNYCH”

1.        DZIEDZINA Barbara – Myślec – Fundacja im. Józefa Ślisza

2.        KWICZALA-WOŁYNIAK Iwona – Barcice – „Blok SENAT 2001”

3.        TOKARCZYK Barbara – Barcice – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        ROGOWSKI Andrzej – Łazy Biegonickie – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

5.        KOSZKUL Mariusz – Barcice Górne – Unia Pracy

6.        GROMALA Stanisław – Barcice Górne -  NSZZ  „Solidarność”

7.        PAWLIK Marian – Barcice – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

8.        BADULA Beata – Stary Sącz – Liga Polskich Rodzin

9.        OBRZUD Marek – Stary Sącz – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

10.     WOJTASZEK Ryszard – Barcice Dolne – Prawo i Sprawiedliwość

11.     PUCH Elżbieta – Barcice – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 9 „ SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIETNICY”

1.   PTAŚNIK Kazimierz – Przysietnica – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

2.        KUSYK Małgorzata – Przysietnica – „Blok SENAT 2001”

3.        OLCHAWA Marcin – Stary Sącz – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        KOTAS Artur – Stary Sącz – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        WĄCHAŁA Rafał – Barcice – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

6.        SOBOŃ Antoni – Przysietnica – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

7.        CIEŚLA Teresa – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

8.        ADAMEK Krzysztof – Gołkowice Dolne – Liga Polskich Rodzin

9.        WOLSKI Ryszard – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     NIEJADLIK Ryszard – Barcice – Unia Wolności

11.     GOLONKA Zofia – Przysietnica – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 10 „SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSZCZENICY NIŻNEJ”

1.  MIKULEC Stanisław – Moszczenica Niżna – Fundacja im. Józefa Ślisza

2.        ROSIEK Paweł – Łazy Biegonickie – „Blok SENAT 2001”

3.        SUKIENNIK Jadwiga – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.        NOWAK Maria – Moszczenica Wyżna – Polskie Stronnictwo Ludowe

5.        TUDAJ Jan – Gaboń – Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

6.        NALEPA Ewelina – Stary Sącz – Unia Pracy

7.        BIEL Małgorzata – Gołkowice Dolne – Liga Polskich Rodzin

8.        WOJAK Dorota – Moszczenica Niżna – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

9.        WOSZCZEK-JANCZURA Katarzyna – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     MAŚKO Małgorzata – Moszczenica Niżna – Unia Wolności

11.     BAZIAK Barbara – Moszczenica Niżna – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 11 „WDK W ŁAZACH BIEGONICKICH”

1.   WĘGRZYN Maria – Myślec – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

2.        FRYC Marian – Łazy Biegonickie – „Blok SENAT 2001”

3.        WOJSŁAW Zofia – Stary Sącz – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        REJOWSKI Tomasz – Barcice Dolne – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        FARON Jolanta – Łazy Biegonickie – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

6.        GABRYŚ Krystyna – Łazy Biegonickie – Polskie Stronnictwo Ludowe

7.        TOKARZ Wojciech – Stary Sącz – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

8.        FRYC Krzysztof – Łazy Biegonickie – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

9.        TOKARCZYK Barbara – Łazy Biegonickie – Prawo i Sprawiedliwość

10.     HEBDA Grzegorz – Stary Sącz – Unia Wolności

11.     ORŁOWSKA Magdalena – Łazy Biegonickie – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 12 „SZKOŁA PODSTAWOWA W POPOWICACH”

1.   NALEPA Tomasz – Stary Sącz  - Fundacja im. Józefa Ślisza

2.   PIETRZYK Agata – Popowice – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

3.        GÓRSKA Teresa – Popowice – „Blok SENAT 2001”

4.        MIREK Andrzej – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.   FARON Agnieszka – Łazy Biegonickie – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

6.        GÓRSKI Marcin – Popowice – Polskie Stronnictwo Ludowe

7.        ŚLEDŹ Ryszard – Stary Sącz – Stowarzyszenie na Rzecz Europy Ojczyzn

8.        BODZIONY Tomasz – Popowice – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

9.        JANCZURA Andrzej – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     TWOREK Barbara – Myślec – Unia Wolności

11.     SMAGA Grażyna – Popowice – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 13 „ SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCICACH GÓRNYCH”

1.        LEŚNIAK Tomasz – Barcice – „Blok SENAT 2001”

2.        ŚMIERCIAK Władysława – Popowice – Związek Młodzieży Wiejskiej

3.        NIEJADLIK Monika – Barcice – Klub Poselski Platforma Obywatelska

4.        BARAN Agnieszka – Barcice Dolne – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

5.        BUGNO Stefan – Barcice Dolne – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

6.        NALEPA Barbara – Wola Krogulecka – Polskie Stronnictwo Ludowe

7.        CIEŚLA Krzysztof – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

8.        ZYGMUNT Aleksander – Barcice – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

9.        KURNYTA Teresa – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     RYBARSKI Sławomir – Barcice Dolne – Unia Wolności

11.     KOWALCZYK Janina – Barcice – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 14 „ WDK  W  MOSTKACH”    

1.        KURZEJA Beata – Mostki – Fundacja im. Józefa Ślisza

2.        GOMÓŁKA Jan – Gołkowice Górne – „Blok SENAT 2001”

3.        SOJKA Stanisław – Stary Sącz – Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.        GĄDEK Agnieszka – Barcice – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        WĄCHAŁA Maria – Mostki – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

6.        WĄCHAŁA Mariusz – Mostki – NSZZ  „Solidarność”

7.        SAJDAK Bożena – Stary Sącz – Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

8.        FIUT Mariusz – Mostki – Stowarzyszenie Awangarda Narodowa

9.        GURGUL Marta – Stary Sącz – Prawo i Sprawiedliwość

10.     KONSTANTY Genowefa – Moszczenica Wyżna – Unia Wolności

11.     ORŁOWSKA Joanna – Stary Sącz – osoba wskazana przez Burmistrza MiG

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 15 „SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRUDZINIE”

1.  MATYSIEWICZ Mieczysław – Skrudzina – Fundacja im. Józefa Ślisza

2.  KONIECZNA-OGORZAŁY Maria – Skrudzina – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

3.        RADOMSKI Władysław – Przysietnica – Związek Młodzieży Wiejskiej

4.        BULANDA Krzysztof – Barcice Dolne – Klub Poselski Platforma Obywatelska

5.        WANDAS Piotr – Barcice Dolne – Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

6.        STAWIARSKA Bożena – Skrudzina – Fundacja „Głos-Fundacja Dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa”

7.        WÓJSIK Zygmunt – Łazy Biegonickie – Polskie Stronnictwo Ludowe

8.        ŚWITECKI Daniel – Gaboń – Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

9.        SEJUD Kinga – Gołkowice Dolne – Liga Polskich Rodzin

10.     RAMS Dorota – Popowice – Prawo i Sprawiedliwość

11.     NIEMIEC Małgorzata – Gołkowice Górne – osoba wskazana przez Burmistrza MiG