rok 2003

2002-2006

 

Zarządzenie Nr 323/03 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok

Zarządzenie Nr 320/03 - w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 319/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 318/03 - w sprawie powołania zespołu spisowego

Zarządzenie Nr 316/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 315/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana S. Pietrzaka zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 314/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 313/03 - w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 312/03 - w sprawie powołania Komisji

Zarządzenie Nr 311/03 - w sprawie likwidacji kont bankowych jednostek budżetowych szkół

Zarządzenie Nr 310/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 309/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 308/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 307/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 306/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani K. Kędroń zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 305/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. Pawlika zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 304/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. Janczury zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 303/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 302/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani D. Stec zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 301/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 300/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 299/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 298/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 297/03 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 296/03 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 295/03 - w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkól Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy

Zarządzenie Nr 294/03 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Barcicach"

Zarządzenie Nr 293/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 292/03 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 291/03 - w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 290/03 - w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej

Zarządzenie Nr 289/03 - w sprawie: ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Publicznych na terenie gminy

Zarządzenie Nr 288/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana W.Konstantego zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 287/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani B.Sadowskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 286/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani E.Zygmunt zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 285/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M.Olszowskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 284/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna Ludowemu Zespołowi Sportowemu "Barciczanka" w Barcicach

Zarządzenie Nr 283/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Łazach Biegonickich

Zarządzenie Nr 282/03 - w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 281/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 280/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 279/03 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 278/03 - w sprawie składania oświadczenia woli przez Likwidatora SPZOZ w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 277/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani T.Majchrzak-Papierz zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 276/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J.Bielaka zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 275/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana M.Lorka zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 274/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 273/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 272/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 271/03 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Przysietnicy

Zarządzenie Nr 270/03 - w sprawie powołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 269/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J.Jakubowskiego zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 268/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani G.Kubat zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 267/03 - w sprawie powołania Kimisji Likwidacyjnej ds. postępowania z dokumentacją z referendum ogólnokrajowym przeprowadzonym w dniach 7 i 8 czerwca 2003r.

Zarządzenie Nr 266/03 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 265/03 - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 264/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla P. A. Kurowskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 263/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Anity K. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 262/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 261/03 - w sprawie przyznania stypendiów z Funduszu Stypendialnego MiG Stary Sącz

Zarządzenie Nr 260/03 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. upoważniającego Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym

Zarządzenie Nr 259/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 258/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 257/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 256/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 255/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 254/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 253/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 252/03 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 251/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 250/03 - w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Zarządzenie Nr 249/03 - w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Łazy Biegonickie

Zarządzenie Nr 248/03 - w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Skrudzina

Zarządzenie Nr 247/03 - w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Gabon Praczka

Zarządzenie Nr 246/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 245/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 244/03 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 243/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana M.Jarzębińskiego zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 242/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani A. Miechurskiej (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 241/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M. Broniszewskiej (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 240/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. Karnickiego (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 239/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 238/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 237/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 236/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 235/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 234/03 - w sparwie oddania w użyczenie WDK w Łazach Biegonickich MGOK w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 233/03 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 232/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunlanego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 231/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 230/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunlanego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 229/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunlanego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 228/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunlanego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 227/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunlanego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 226/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 225/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 224/03 - w sprawie powołania Likwodatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 223/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 222/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 221/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani S. Stawiarskiej (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 220/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani A. Kurzeja (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 219/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana E. Pietruszka (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 218/03 - w sprawie przeznaczenia drewna na wybudowanie szałasu przy boisku sportowym na osiedlu Lipie w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 217/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Państwa S i G Pulit zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 216/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani P. Pierzchała zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 215/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani E. Skrężyna (..) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 214/03 - w sprawie zasad zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w sytuacjach kryzysowych

Zarządzenie Nr 213/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 212/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 211/03 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 210/03 - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 209/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani K. Mółki (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 208/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M. Wisłockiej (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 207/03 - w sprawie czasowego zamknięcia na okres zawodów "Cyprynada Sądecka" łowiska na "Dużym Stawie" w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 206/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 205/03 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 204/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani G. Leszko (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 203/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 202/03 - w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2003 rok Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 201/03 - w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 200/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 199/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 198/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu

Zarządzenie Nr 197/03 - w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż 11 m3 drewna tartacznego pozyskanego z lasu gminnego wsi Przysietnica

Zarządzenie Nr 196/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani T. Hebda zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 195/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani H. Smagier zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 194/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani W. Grońskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 193/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 192/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 191/03 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 190/03 - w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 189/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 188/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M. Kwiczala zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 187/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Kakuba zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 186/03 - w sprawie przeznaczenia drewna na wybudowanie szałasu przy boisku sportowym na osiedlu Lipie w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 185/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 184/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 183/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 182/03 - w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 181/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 180/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 179/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 178/03 - w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 177/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 176/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 175/03 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/03 z dnia 23 kwietnia 2003r.

Zarządzenie Nr 174/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 173/03 - w sprawie powołania Zespołu d/s analizy oświadczeń majątkowych

Zarządzenie Nr 172/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 171/03 - w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stary Sącz

Zarządzenie Nr 170/03 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w STARYM SĄCZU.

Zarządzenie Nr 169/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz oraz układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 168/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Pauliny P. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 167/03 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 166/03 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót budowlanych

Zarządzenie Nr 165/03 - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. postępowania z dokumentacją z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójta, burmistrza i prezydenta miasta - przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku

Zarządzenie Nr 164/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 163/03 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia wokół budynków kościelnych w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 162/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 161/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 160/03 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie „szałasu rekreacyjnego" w pasie terenów rekreacyjnych nad Popradem w Cyganowicach

Zarządzenie Nr 159/03 - w sprawie przekazania drewna średniowymiarowego na wykonanie ławek

Zarządzenie Nr 158/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz oraz układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 157/03 - w sprawie przekazania drewna średniowymiarowego na wykonanie ławek

Zarządzenie Nr 156/03

Zarządzenie Nr 155/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 154/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 153/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 152/03 - w sprawie ustanowienia nieodpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 151/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 150/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Paduli zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

Zarządzenie Nr 149/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 148/03 - w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Klęsk Spowodowanych Zjawiskami Atmosferycznymi

Zarządzenie Nr 147/03 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 146/03 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego iglastego na potrzeby własne Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 145/03 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie łat niezbędnych do remontu zadaszenia trybun stadionu sportowego w Barcicach Górnych.

Zarządzenie Nr 144/03 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie „szałasu rekreacyjnego” w pasie terenów rekreacyjnych nad Popradem w Cyganowicach

Zarządzenie Nr 143/03 - w sprawie przeznaczenia drewna średniowymiarowego na wykonanie rabat podwyższonych na terenie parku przy ul. Daszyńskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 142/03 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie gontów do remontu dachu zadaszenia na „Maślanym Rynku” w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 141/03 - w sprawie: planu finansowego z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

Zarządzenie Nr 140/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 139/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 138/03 - w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz

Zarządzenie Nr 137/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kroguleckiej

Zarządzenie Nr 136/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowicach.

Zarządzenie Nr 135/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołkowicach

Zarządzenie Nr 134/03 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie

Zarządzenie Nr 133/03 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Przysietnicy

Zarządzenie Nr 132/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 131/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 130/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 129/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 128/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 127/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 126/03 - w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 125/03 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 124/03 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 123/03 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

Zarządzenie Nr 122/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 121/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 120/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 119/03 - w sprawie Systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 118/03 - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

Zarządzenie Nr 117/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 116/03 - w sprawie: wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 115/03 - w sprawie przeznaczenia drewna iglastego na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 114/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 113/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 112/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 111/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 110/03 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu do sprzedaży

Zarządzenie Nr 109/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 108/03 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 107/03 - w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 106/03 - w sprawie powołania Komisji ds. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie Nr 105/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 104/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 103/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 102/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 101/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 100/03 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 99/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 98/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 97/03 - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 96/03 - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do składania oświadczeń woli

Zarządzenie Nr 95/03 - w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym

Zarządzenie Nr 94/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 93/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Olszowskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 92/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Barcicach Górnych

Zarządzenie Nr 91/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 90/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 89/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 88/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 87/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Z.Stelmacha, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 86/03 - w sprawie przeznaczenia drewna iglastego na wykonanie remontu dachu przy ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 85/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana P.Biskupa, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 84/03 - w sprawie przeznaczenia drewna iglastego pozyskanego z lasu komunalnego w Starym Sączu na wykonanie palików do sadzonek

Zarządzenie Nr 83/03 - w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie Nr 82/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 81/03 - w sprawie przeznaczenia tarcicy iglastej na remont „Domu na Dołkach” w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 80/03 - w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sącz

Zarządzenie Nr 79/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 78/03 - w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Dużego stawu” w widłach Dunajca i Popradu

Zarządzenie Nr 77/03 - w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz”

Zarządzenie Nr 76/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani K.Sroki, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 75/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla M.Król, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 74/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana S.Paciorka, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 73/03

Zarządzenie Nr 72/03 - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz i określenia liczby Zastępców Burmistrza w Gminie Stary Sącz

Zarządzenie Nr 71/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 70/03 - w sprawie przyznania stypendiów z Funduszu Stypendialnego MiG Stary Sącz

Zarządzenie Nr 69/03 - w sprawie zmiany „Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz

Zarządzenie Nr 68/03 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na realizację zadania "Budowa sieci oświatleniowej w Gaboniu i Łazach Biegonickich"

Zarządzenie Nr 67/03 - w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej

Zarządzenie Nr 66/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 65/03 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 64/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 63/03 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2003 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie Nr 62/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 61/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 60/03 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r

Zarządzenie Nr 59/03 - w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego

Zarządzenie Nr 58/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 57/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 56/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 55/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 54/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 53/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 52/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 51/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 50/03 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 49/03 - w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr 48/03 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 47/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 46/03 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 45/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M.Skoczeń, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 44/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana M.Lorka, zam. (...) w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 43/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 42/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 41/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 40/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani T.Papierz zam. Stary Sącz, ul. Cesarczyka 13 w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 39/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna średniowymiarowego dla ZPHU „Albatros” na wykonanie pojemników na odpadki do ustawienia na terenach rekreacyjnych w widłach Popradu i Dunajca.

Zarządzenie Nr 38/03

Zarządzenie Nr 37/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla S.Karłowskiej w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 36/03 - w sprawie nieodpłatnego przeznaczenia drewna tartacznego dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Dom” w Łazach Biegonickich

Zarządzenie Nr 35/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani E.Pasiut w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 34/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani H.Wybraniec w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 33/03 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym

Zarządzenie Nr 32/03 - w sprawie ustalenia stawki czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 31/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 30/03 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 25 stycznia 2003 r.

Zarządzenie Nr 29/03

Zarządzenie Nr 28/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana S.Zwolińskiego w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 27/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M.Tokarczyk w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 26/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Z. Wiśniewskiego w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 25/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 24/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 23/03 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 22/03 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 18 stycznia 2003 r

Zarządzenie Nr 21/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana M. Długosza w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 20/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Piszczek w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 19/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani B. Nowak w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 18/03 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani C. Czyżyckiej w ramach pomocy socjalnej

Zarządzenie Nr 17/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 13/03

Zarządzenie Nr 12/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 11/03 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 11 stycznia 2003r

Zarządzenie Nr 10/03 - W sprawie zmiany „Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz”

Zarządzenie Nr 9/03 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002r

Zarządzenie Nr 8/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7/03

Zarządzenie Nr 6/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 4/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 3/03 - w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do uruchomienia i kierowania akcją kurierską na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 2/03 - w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 04 stycznia 2003r.

Zarządzenie Nr 1/03 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodów osobowych, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 317/03 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

Zarządzenie Nr 322/03 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. upoważniającego Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym

Zarządzenie Nr 321/03 - w sprawie oddania w użyczenie sprzętu medycznego i wyposażenia Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu