Przewodniczący Rady Miejskiej

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (archiw.)

 

za rok 2016

za rok 2015 korekta

za rok 2014