Przetargi rozstrzygnięte

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (przetargi)

 
data publikacji:  27-12-2012 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2013 | 08:35
data wytworzenia dokumentu:  27-12-2012
autor dokumentu: A. Maślanka
   
Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie styczeń – czerwiec 2013” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 27.12.2012

 

OPS.III.271...../2012                                                                 Stary Sącz 27.12.2012 r.
 
                                                                                                                                                                                                                                                        WYKONAWCY (Wg wykazu)
 
                                                                                    STRONA INTERNETOWA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu:Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie styczeń – czerwiec 2013” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Po ocenie ofert wybrano oferty, które są najkorzystniejsze po przeliczeniu punktów w kryterium oceny ofert w każdej z części postępowania.
 
Streszczenie oceny ofert:

 

Oferta
Wykonawca
Kryterium oceny
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
Cena 70%
naczynia ceramiczne 30%
Zadanie 3
100 pkt
Zadanie 3
130.438,00/130.438,00=1*70=70 pkt
nc = 30 pkt
2
CATERMED S.A.
ul. Ks. Siemaszki 15A,
31-201 Kraków
Cena 100%
Zadanie 1
98,86 pkt
Zadanie 1
120.806,40/122.200,32=0.9886*100=98,86
3
Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
Cena 70%
naczynia ceramiczne 30%
 
Zadanie 2
100 pkt
 
 
Zadanie 2
46.585,00/46.585,00=1*70=70,00 pkt
nc = 30 pkt
4
COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
Cena 100%
Zadanie 1
100 pkt
Zadanie 1
120.806,40/120.806,40=
1*100=100,00

 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminami zawartymi  w ustawie prawo zamówień publicznych.
   
Adresaci:
  1. Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
  2. CATERMED S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków
  3. Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
  4. COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
  5. Strona Internetowa
  6. a/a
 
Wyk. B.Ś.

 

««« powrót