Zarządzenie Nr 167/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 167/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 10 lipca 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 142 póz. 1591 z późn. zni./ oraz art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela/ tekst jednolity z 2003 r. Nr 118 poz.7733/

 

Zarządzam   co   następuje:

 

§1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składach określonych w załączniku Nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 167/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia
l 0 lipca 2003 r.

 

I. Komisje Egzaminacyjną dla Pani Marii Tokarczyk stanowią :

1.  mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.  mgr Zofia Golonka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysietnicy

3. mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.  mgr Małgorzta Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEC - Członek Komisji

 

II. Komisje Egzaminacyjną dla Pana Jarosława Janikowskiego stanowią :

1.  mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.  mgr Janina Kowalczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach

3.   mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN- Członek Komisji

4.  mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.  mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

III. Komisje Egzaminacyjną dla Pana Ireneusza Nalepa stanowią:

1.   mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.   mgr Zofia Korona -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach

3.   mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEC - Członek Komisji

5.   mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

IV. Komisje Egzaminacyjną dla Pani Elizy Huza stanowią :

1.  mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG — Przewodniczący Komisji

2.   mgr Zdzisław Wojnarowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr l w Starym Sączu

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEC - Członek Komisji

4.  mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.  mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

V. Komisje Egzaminacyjną dla Pani Marty Repelewicz stanowią ;

1.  mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.   mgr Zdzisław Wojnarowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr l w Starym Sączu

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEC - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.   mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN -Członek Komisji

 

VI. Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Pląta stanowią:

l .mgr Jacek Lelek -Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2. mgr Zdzisław Wojnarowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr l w Starym Sączu

3. mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

VII Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Wideł stanowią:

1.   mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG Stary Sącz - Przewodniczący Komisji

2.   mgr Ewa Kołodziej czyk - Dyrektor Gimnazjum w Barciacch

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.    mgr Joanna Wituszyńska - członek z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.  mgr Małgorzta Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

VIII. Komisję Egzaminacyjną dla Pani Moniki Maćkowskiej stanowią :

1.   mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG Przewodniczący Komisji

2.    mgr Ewa Kołodziejczyk - Dyrektor Gimnazjum w Barcicach

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.    mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.    mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

IX.      Komisję Egzaminacyjną dla Pana Grzegorza Garwol stanowią:

1.  mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.  mgr Ewa Kołodziejczyk - Dyrektor Gimnazjum w Barcicach

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.  mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

X.        Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Koszyk stanowią:

1.   mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.   mgr Katarzyna Dubiel - Dyrektor Gimnazjum w Starym Sączu

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN -Członek Komisji

5.   mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

 

XI.      Komisję Egzaminacyjną dla Pani Beaty Gumulak stanowią :

1.   mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.   Grażyna Smaga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowicach

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów - Członek Komisji

5.   mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN- Członek Komisji

 

XII.     Komisję Egzaminacyjną dla Pani Aleksandry Adamczyk stanowią

1.  mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG - Przewodniczący Komisji

2.   mgr Janusz Pietruszewski - Dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach

3.  mgr Marta Sarota - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

4.   mgr Joanna Wituszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji

5.   mgr Małgorzata Niemiec - ekspert z listy ekspertów MEN - Członek Komisji