Barcice

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Granice Sołectwa

Uchwała Nr XXXI/319/2012

Uchwała Nr IV/32/07 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/82/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Barcice Górne.

Statut sołectwa