Barcice Dolne

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Granice Sołectwa

Uchwała Nr XXXI/320/2012

Statut - wersja archiwalna

Uchwała Nr IV/31/07 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/81/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Barcice Dolne .

Statut sołectwa