rok 2010

2006-2010

 

Zarządzenie Nr 1/10

Zarządzenie Nr 2/10

Zarządzenie Nr 3/10

Zarządzenie Nr 4/10

Zarządzenie Nr 5/10

Zarządzenie Nr 6/10

Zarządzenie Nr 7/10

Zarządzenie Nr 8/10

Zarządzenie Nr 9/10

Zarządzenie Nr 10/10

Zarządzenie Nr 11/10

Zarządzenie Nr 12/10

Zarządzenie Nr 13/10 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14/10

Zarządzenie Nr 15/10

Zarządzenie Nr 16/10

Zarządzenia Nr 17/10

Zarządzenie Nr 18/10 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/10

Zarządzenie Nr 20/10 - w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Zespole Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 21/10

Zarządzenie Nr 22/10

Zarządzenie Nr 23/10

Zarządzenie Nr 24/10 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 496 położonej w Barcicach Górnych

Zarządzenie Nr 25/10

Zarządzenie Nr 26/10

Zarządzenie Nr 27/10

Zarządzenie Nr 28/10

Zarządzenie Nr 29/10

Zarządzenie Nr 30/10

Zarządzenie Nr 31/10

Zarządzenie Nr 32/10

Zarządzenie Nr 33/10

Zarządzenie Nr 34/10

Zarządzenie Nr 35/10

Zarządzenie Nr 36/10

Zarządzenie Nr 37/10

Zarządzenia Nr 38/10

Zarządzenie Nr 39/10

Zarządzenie Nr 40/10

Zarządzenie Nr 41/10

Zarządzenie Nr 42/10

Zarządzenie Nr 43/10

Zarządzenie Nr 44/10

Zarządzenie Nr 45/10

Zarządzenie Nr 46/10

Zarządzenie Nr 47/10

Zarządzenie Nr 48/10

Zarządzenie Nr 49/10

Zarządzenie Nr 50/10

Zarządzenie Nr 51/10

Zarządzenie Nr 52/10

Zarządzenie Nr 53/10

Zarządzenie Nr 54/10

Zarządzenie Nr 55/10

Zarządzenie Nr 56/10

Zarządzenie Nr 57/10

Zarządzenie Nr 58/10

Zarządzenie Nr 59/10

Zarządzenie Nr 60/10

Zarządzenia Nr 61/10

Zarządzenie Nr 62/10

Zarządzenie Nr 63/10

Zarządzenie Nr 64/10

Zarządzenie Nr 65/10

Zarządzenie Nr 66/10

Zarządzenie Nr 67/10

Zarządzenie Nr 68/10

Zarządzenie Nr 69/10

Zarządzenie Nr 70/10

Zarządzenie Nr 71/10

Zarządzenie Nr 72/10

Zarządzenie Nr 73/10

Zarządzenie Nr 74/10

Zarządzenie Nr 75/10

Zarządzenia Nr 76/10

Zarządzenie Nr 77/10

Zarządzenie Nr 78/10

Zarządzenie Nr 79/10

Zarządzenie Nr 80/10

Zarządzenie Nr 81/10

Zarządzenie Nr 82/10

Zarządzenie Nr 83/10

Zarządzenie Nr 84/10

Zarządzenie Nr 85/10

Zarządzenie Nr 86/10

Zarządzenie Nr 87/10

Zarządzenie Nr 88/10

Zarządzenie Nr 89/10

Zarządzenie Nr 90/10

Zarządzenie Nr 91/10

Zarządzenie Nr 92/10

Zarządzenie Nr 93/10

Zarzadzenie Nr 94/10

Zarządzenie Nr 95/10

Zarządzenie Nr 96/10

Zarządzenie Nr 97/10

Zarządzenie Nr 98/10

Zarządzenie Nr 99/10

Zarządzenie Nr 100/10

Zarządzenie Nr 101/10

Zarządzenie Nr 102/10

Zarządzenie Nr 103/10

Zarządzenie Nr 104/10

Zarządzenie Nr 105/10

Zarządzenie Nr 106/10

Zarządzenie Nr 107/10

Zarządzenie Nr 108/10

Zarządzenie Nr 109/10

Zarządzenie Nr 110/10

Zarządzenie Nr 111/10

Zarządzenie Nr 112/10

Zarządzenie Nr 113/10

Zarządzenie Nr 114/10

Zarządzenia Nr 115/10

Zarządzenie Nr 116/10

Zarządzenie Nr 117/10

Zarządzenie Nr 118/10

Zarządzenie Nr 119/10

Zarządzenie Nr 120/10

Zarzadzenie Nr 121/10

Zarządzenie Nr 122/10

Zarządzenie Nr 123/10

Zarządzenie Nr 124/10

Zarządzenie Nr 125/10

Zarządzenie Nr 126/10

Zarządzenie Nr 127/10

Zarządzenie Nr 128/10

Zarządzenie Nr 129/10

Zarządzenie Nr 130/10

Zarządzenie Nr 131/10

Zarządzenie Nr 132/10

Zarządzenie Nr 133/10

Zarządzenie Nr 134/10

Zarządzenie Nr 135/10

Zarządzenie Nr 136/10

Zarządzenie Nr 137/10

Zarządzenie Nr 138/10

Zarządzenie Nr 139/10

Zarządzenie Nr 140/10

Zarządzenie Nr 141/10

Zarządzenie Nr 142/10

Zarządzenie Nr 143/10

Zarządzenie Nr 144/10

Zarządzenie Nr 145/10

Zarządzenie Nr 146/10

Zarządzenie Nr 147/10

Zarządzenie Nr 148/10

Zarządzenie Nr 149/10

Zarządzenie Nr 150/10

Zarządzenie Nr 151/10

Zarządzenie Nr 152/10

Zarządzenie Nr 153/10

Zarządzenie Nr 154/10

Zarządzenie Nr 155/10

Zarządzenie Nr 156/10

Zarządzenie Nr 157/10

Zarządzenie Nr 158/10

Zarzadzenie Nr 159/10

Zarządzenie Nr 160/10

Zarządzenie Nr161/10

Zarządzenie Nr 162/10

Zarządzenie Nr 163/10

Zarządzenie Nr 164/10

Zarządzenie Nr 165/10

Zarządzenie Nr 166/10

Zarządzenie Nr 167/10

Zarządzenie Nr 168/10

Zarządzenie Nr 169/10

Zarządzenie Nr 170/10

Zarządzenie Nr 171/10

Zarzadzenie Nr 172/10

Zarządzenie Nr 173/10

Zarządzenie Nr 174/10

Zarządzenie Nr 175/10

Zarządzenie Nr 176/10

Zarządzenie Nr 177/10

Zarządzenie Nr 178/10

Zarządzenie Nr 179/10

Zarządzenie Nr 180/10

Zarządzenie Nr 181/10

Zarządzenie Nr 182/10

Zarządzenie Nr 183/10

Zarządzenie Nr 184/10

Zarządzenie Nr 185/10

Zarzadzenie Nr 186/10

Zarządzenie Nr 187/10

Zarządzenie Nr 188/10

Zarządzenie Nr 189/10

Zarządzenie Nr 190/10

Zarządzenie Nr 191/10

Zarządzenie Nr 192/10

Zarzadzenie Nr 193/10

Zarządzenie Nr 194/10

Zarządzenie Nr 195/10

Zarządzenie Nr 196/10

Zarządzenie Nr 197/10

Zarządzenie Nr 198/10

Zarządzenie Nr 199/10

Zarządzenie Nr 200/10

Zarządzenie Nr 201/10

Zarządzenie Nr 202/10

Zarządzenie Nr 203/10

Zarządzenie Nr 204/10

Zarządzenie Nr 205/10

Zarządzenie Nr 206/10

Zarządzenie Nr 207/10

Zarządzenie Nr 208/10

Zarządzenie Nr 209/10

Zarządzenie Nr 210/10

Zarządzenie Nr 211/10

Zarządzenie Nr 212/10

Zarządzenie Nr 213/10

Zarządzenie Nr 214/10

Zarządzenie Nr 215/10

Zarządzenie Nr 216/10

Zarządzenie Nr 217/10

Zarządzenie Nr 218/10

Zarządzenie Nr 219/10

Zarządzenie Nr 220/10

Zarządzenie Nr 221/10

Zarządzenie Nr 222/10

Zarządzenie Nr 223/10

Zarządzenie Nr 224/10

Zarządzenie Nr 225/10

Zarządzenie Nr 226/10

Zarządzenie Nr 227/10

Zarządzenie Nr 228/10

Zarządzenie Nr 229/10

Zarządzenie Nr 230/10

Zarządzenie Nr 231/10

Zarządzenie Nr 232/10

Zarządzenie Nr 233/10

Zarządzenie Nr 234/10

Zarządzenie Nr 235/10

Zarządzenie Nr 236/10

Zarządzenie Nr 237/10

Zarządzenie Nr 238/10

Zarządzenie Nr 239/10

Zarządzenie Nr 240/10

Zarządzenie Nr 241/10

Zarządzenie Nr 242/10

Zarządzenie Nr 243/10

Zarządzenie Nr 244/10

Zarządzenie Nr 245/10

Zarządzenie Nr 246/10

Zarządzenie Nr 247/10

Zarządzenie Nr 248/10

Zarządzenie Nr 249/10

Zarządzenie Nr 250/10

Zarządzenie Nr 251/10

Zarządzenie Nr 252/10

Zarządzenie Nr 253/10

Zarządzenie Nr 254/10

Zarządzenie Nr 255/10

Zarządzenie Nr 256/10

Zarządzenie Nr 257/10

Zarządzenie Nr 258/10

Zarządzenie Nr 259/10

Zarządzenie Nr 260/10

Zarządzenie Nr 261/10

Zarządzenie Nr 262/10

Zarządzenie Nr 263/10

Zarządzenie Nr 264/10

Zarządzenie Nr 265/10

Zarządzenie Nr 266/10

Zarządzenie Nr 267/10

Zarządzenie Nr 268/10

Zarządzenie Nr 269/10

Zarządzenie Nr 270/10

Zarządzenie Nr 271/10

Zarządzenie Nr 272/10

Zarządzenie Nr 273/10

Zarządzenie Nr 274/10

Zarządzenie Nr 275/10

Zarządzenie Nr 276/10