Zarządzenie Nr 2/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 2/2003

Burmistrza Miasta i Gminy Starego Sącza

z dnia 03 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 04 stycznia 2003r.

 

 

Działając w oparciu o art. 33 ust. 5 stawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 144 Kodeksu Pracy.

 

§ 1.

 

Wyznaczam do pełnienia dyżurów w dniu 04 stycznia 2003 roku tj. sobota w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.15 następujących pracowników:

 

1.        Referat Spraw Obywatelskich – Pan Ryszard Niejadlik,

2.        Referat Budżetowo-Finansowy – Pani Bogumiła Klimczak,

3.        Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego, Ochrony Zabytków – Pan Marek Guc

4.        Referat Przygotowania Inwestycji – Pan Marek Żmuda,

5.        Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji – Pan Paweł Dybiec,

6.        Referat Podatków – Pani Maria Górka i Pani Maria Sadowska,

7.        Referat Organizacyjny – Pani Agnieszka Baran,

8.        Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami – Pan Jan Gawroński,

9.        Referat Rozwoju Gospodarczego – Pani Anna Pierzga.

 

§ 2.

 

W zamian za pełnienie dyżuru pracownicy wymienienie w § 1 otrzymują dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym, w okresie od dnia 06 stycznia do dnia 10 stycznia 2003r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.