Zarządzenie Nr 7/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 7/03

Burmistrza Miasta i Gminy Starego Sącza

z dnia 6 stycznia 2003r.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1951 z póź. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i Zarządów Osiedli Miejskich.

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje;

 

§ 1

 

W porozumieniu z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli ustalam terminy przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Przewodniczących, Zarządów Osiedli wg załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy, wykazanych w załączniku Nr 1 do obsługi zebrań wiejskich i osiedlowych.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Organizacji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w starym Sączu.

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 7/03

 

 

Lp

Nazwa

Sołectwa / Osiedla

Data i miejsce zebrania

Godziny zebrań

Osoba obsługująca

I                II

Termin   termin

1.

Barcice Górne

26.I.2003 WDK

10.00      10.30

inż. Bonifacy Wolak

2.

Barcice Dolne

2.II.2003   budynek          Szkoły Podstawowej            w Barcicach Dolnych

13.30      14.00

Ryszard Niejadlik

3.

Gołkowice Górne

26.I.2003 Remiza OSP

16.00     16.30

mgr inż. Marek Żmuda

4.

Gołkowice Dolne

19.I.2003 klub Wiejski

16.30     17.00

mgr inż. Jan Migacz

5.

Moszczenica Wyżna

9.II.2003 Remiza OSP

16.30     17.00

inż. Paweł Dybiec

6.

Moszczenica Niżna

2.II.2003 Remiza OSP

15.00     15.30

Helena Piętka

7.

Skrudzina

9.II.2003 WDK

16.00     16.30

Urszula Maciuszek

8.

Gaboń

16.II.2003                     Szkoła Podstawowa

10.00     10.30 

mgr inż. Jan Gawroński

9.

Gaboń – Praczka

9.II.2003 Dom Sołtysa

15.00     15.30

Marek Guc

10.

Mostki

16.II.2003 WDK 

15.30     16.00

Alfreda Wastag

11.

Łazy Biegonickie

19.I.2003 WDK

17.30     18.00

Stanisława Faron

12.

Myślec

19.I.2003 Klub Wiejski

15.00     15.30

Kazimierz Nakielski

13.

Wola Krogulecka

26.I.2003                      Szkoła Podstawowa

14.00     14.30

mgr inż. Tadeusz Pasiut

14.

Popowice

19.I.2003                      Szkoła Podstawowa

10.00     10.30

Magdalena Orłowska

15.

Przysietnica

2.II 2003 Remiza OSP

14.00     14.30

mgr Bogumiła Klimczak

16.

Tysiąclecia

2.II.2003 Klub „Omen”

16.00     16.30

mgr Grażyna kopeć

17.

Śródmieście

16.II.2003                        Klub „Omen”

15.00     15.30

mgr inż. arch.

Jolanta Wąsik

18.

Południe

16.II.2003                     Szkoła Podstawowa Nr 1

16.00     16.30

Bogumiła Migacz

19.

Słoneczne

16.II.2003 Remiza OSP       ul. Krakowska

15.00     15.30

mgr inż. Elżbieta Migacz

20.

Zachód

16.II.2003 Remiza OSP        ul. Krakowska

16.00     16.30

Maria Klag

21.

Północ

9.II.2003 Remiza OSP       ul. Krakowska

14.00     14.30

Janina Broniszewska

22.

Lipie

9.II.2003 budynek Trzebuniaków ul. Leśna 6

15.00     15.30

Grażyna Leśniak

23.

Cyganowice

9.II.2003 budynek Przedszkola

14.00     14.30

Barbara Porębska