Zarządzenie Nr 22/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 22/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 stycznia 2003 r.

 

 

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 18 stycznia 2003 r.

 

               

 

                Działając w oparciu o art.33 ust.5 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.144 Kodeksu Pracy

 

§ 1

 

Wyznaczam do Pełnienia dyżuru w dniu 18 stycznia 2003 r. tj. sobota w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.15 następujących pracowników:

 

1.        Referat Spraw Obywatelskich – Pani Helena Piętka

2.        Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego, Ochrony Zabytków – Pani Lucyna Krcha

3.        Referat gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji - Pani Elżbieta Migacz

4.        Referat Podatków – Pani Maria Olszowska

5.        Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami – Pani Urszula Maciuszek

 

§ 2

 

W zamian za pełnienie dyżuru pracownicy wymienieni w § 1 otrzymują dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym, w okresie od dnia 20 stycznia do dnia 24 stycznia 2003 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.