Zarządzenie Nr 29/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 29/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23 stycznia 2003 roku

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66 poz. 752, Dz. U. Nr 123 poz. 1350, Dz. U. z 2002r. Nr 112 poz. 976)

 

zarządza się, co następuje

 

 

§ 1

 

Wyznacza się:

                Panią Ewę Kmietowicz, zam. Stary Sącz, ul. Kilińskiego 23a

oraz

                Pana Mieczysława Olszaka, zam. Barcice Dolne 15

na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt kierowanych do uboju sanitarnego wskutek choroby zakaźnej podlegającej zwalczaniu w urzędu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa.