Zarządzenie Nr 30/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 30/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23 stycznia 2003 r.

 

 

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 25 stycznia 2003 r.

 

 

 

Działając w oparciu o art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.144 Kodeksu pracy.

 

 

§ 1

 

Wyznaczam do pełnienia dyżuru w dniu 25 stycznia 2003 r. tj. sobota w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.15 następujących pracowników:

 

1.        Referat Spraw Obywatelskich – Pan Ryszard Niejadlik.

2.        Referat Budownictwa Planowania przestrzennego, Ochrony Zabytków – Pan Marek Guc

3.        Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji – Pan Paweł Dybiec

4.        Referat Podatków – pani Maria Górka

5.        Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami – Pan Jan Gawroński

 

§ 2

 

W zamian za pełnienie dyżuru pracownicy wymienieni w § 1 otrzymują dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym, w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 31 stycznia 2003 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia