Zarządzenie Nr 38/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 38/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06.02.2002 r.

 

 

 

Na podstawie art.14 ust.1 pkt. 5 oraz art.16a ust. 1 i 19 ust.1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147 z 12.09.2002 r.)

 

 

Z R Z Ą D Z A M  c o   n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

W związku z obfitymi odpadami śniegu zobowiązuje Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz do zapewnienia całodobowych dyżurów oraz utrzymania pełnej gotowości bojowej aż do odwołania.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia polecam Gminnemu Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia