Zarządzenie Nr 67/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 67/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 marca 2003 r.

 

 

 

w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej.

 

 

 

                Działając na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminy /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm/ § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji Kancelarii Tajnych Dz.U. Nr 18 poz. 156

 

 

 

Z A R Z Ą D Z A M    c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Powołuję Pana Ryszarda Niejadlika podinspektora Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz na Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 2

 

Wykonanie polecam Pełnomocnikom Ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Saczu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.