Zarządzenie Nr 70/03

rok 2003

 
data publikacji:  08-12-2003 | 12:21
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 70 / 03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia   28   marca  2003 r.

 

 

w sprawie  przyznania stypendiów z Funduszu Stypendialnego MiG Stary Sącz.

 

 

 

                          Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  oraz Uchwały

Nr XVI/125/99  Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany  Regulaminu Funduszu Stypendialnego Miasta i Gminy Stary Sącz

 

ZARZĄDZAM   CO  NASTĘPUJE  :

 

 

§ 1.

 

Przyznaję stypendia z Funduszu Stypendialnego MiG – 69 uczniom szkół podstawowych  i gimnazjów  w kwocie 35 zł  miesięcznie  przez okres 5 miesięcy ( luty  – czerwiec ).

 

 

§ 2.

 

 

Lista stypendystów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Organizacji oraz Referatowi Budżetowo – Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Załącznik do

Zarządzenia Nr  70/03

Burmistrza  Miasta  i Gminy Stary Sącz

z dnia  28   marca 2003r.                                  

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Szkoła

Klasa

 

1.

Dulak Magdalena

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

2.

Kuś Monika

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

3.

Olszowska  Anna

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

4.

Majewska  Anna

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

5.

Sadowski  Sebastian

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

6.

Gałysa  Joanna

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

7.

Sobol Przemysław

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

8.

Jabrocka  Katarzyna

(...)

Szkoła Podstawowa w Barcicach

VI

9.

Korona Jolanta

(...)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

VI

10.

Stręk  Agnieszka

(...)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

VI

11.

Pawlik  Piotr

(...)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

VI

12.

Pierzga Barbara

(...)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

VI

13.

Witnik Paweł

(...)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

VI

14.

Maciuszek  Mariusz

(...)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

VI

15.

Majewska Ewa

(...)

Szkoła Podstawowa w Popowicach

VI

16.

Stawiarski  Sławomir

(...)

Szkoła Podstawowa w Popowicach

VI

17.

Drożdż  Maria

(...) 

Szkoła Podstawowa w Popowicach

VI

18.

Migacz  Bartłomiej

(...)

Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Starym Sączu

VI

19.

Barnowska  Katarzyna

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

20.

Urlik  Anna

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Starym Sączu

VI

21.

Mirek  Katarzyna

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

22.

Zagórowska Agnieszka

(...)

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

23.

Pych  Magdalena

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

24.

Bawełkiewicz  Anna

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

25.

 

Leśniak  Krzysztof

(...)                    

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

26.

Wilkosz Łukasz

(...)

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  w Starym Sączu

VI

27.

Ćwik Sławomir

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1  w Starym Sączu

VI

28.

Wójcik Grzegorz

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

29.

Pelc  Małgorzata

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

30.

Lachner Krystyna

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

31.

Jodłowska Zuzanna

(...)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

VI

32.

Tokarczyk Jan

(...)

Szkoła Podstawowa                             w Przysietnicy

VI

33.

Plata Teresa

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Przysietnicy

VI

34.

Dziedzina Anna

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Przysietnicy

VI

35.

Obrzud  Krystyna

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Przysietnicy

VI

36.

Citak  Marta

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Przysietnicy

VI

37.

Wideł Anna

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Skrudzinie

VI

38.

 Gancarczyk  Anna

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Skrudzinie

VI

39.

Janik Angelika

(...)

Szkoła Podstawowa

                             w Skrudzinie

VI

40.

Janczak  Kamila

(...)

Szkoła Podstawowa

                   w Woli Kroguleckiej

VI

41.

Garwol  Paulina

(...)

Szkoła Podstawowa

                   w Woli Kroguleckiej

VI

42.

Olszak Kinga

(...)

 

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

VI

43.

Szewczyk  Sylwia

(...)

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

 

VI

44.

Lorczyk Łukasz

(...)

Szkoła Podstawowa

                         w Moszczenicy

VI

 

45.

Gałysa Łukasz

(...)

Szkoła Podstawowa

                         w  Moszczenicy

VI

46.

Hejmej Paulina

(...)

Szkoła Podstawowa

                          w  Moszczenicy

VI

47.

Mordarska  Agnieszka

(...)

Gimnazjum w Gołkowicach

II

48.

Rams Wojciech

(....)

Gimnazjum w Gołkowicach

II

49.

Zembura  Katarzyna

(...)

Gimnazjum w Gołkowicach

II

50.

Ogorzały Marcin

(...)

Gimnazjum w Gołkowicach

III

51.

Tokarczyk Paweł

(...)

Gimnazjum w Gołkowicach

III

52.

Tomasiak  Ewa

(...)

Gimnazjum w Barcicach

II

53.

 Jakubowski Piotr

(...)

Gimnazjum w Barcicach

I

54.

Syktus Mirosław

(...)

Gimnazjum w Barcicach

I

55.

Franczyk Renata

(...)

Gimnazjum w Barcicach

I

56.

Jakubowska Iwona

(...)

Gimnazjum w Barcicach

II

57.

Ogorzały Natalia

(...)

Gimnazjum w Barcicach

II

58.

Wójcik Tadeusz

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

III

59.

Zielińska Karolina

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

II

60.

Zagórowska  Anna

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

II

61.

Górski Mateusz

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

I

62.

Kwiczala Iwona

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

I

63.

Kubat  Alicja

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

I

64.

Skoczeń Iwona

(...)

         

Gimnazjum w Starym Sączu

I

65.

Drożdż Jan

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

II

66.

Kalisz  Magdalena

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

III

67.

Drożdż  Stanisław

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

III

68.

Mamak  Paulina

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

III

69.

Kurzeja Justyna

(...)

Gimnazjum w Starym Sączu

I