Zarządzenie Nr 282/08

rok 2008

 
data publikacji:  13-03-2009 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza Nr 282/08

z dnia 31 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o  finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§1

 

1.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zalaczniki_do_Zarzadzenia_282.doc (1.30 Mb)