Zarządzenie Nr 280/08

rok 2008

 
data publikacji:  13-03-2009 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza Nr 280/08

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.       Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXIII/462108 z dnia 29.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalaczniki_do_Zarzadzenia_nr_280.doc (358.50 Kb)