Zarządzenie Nr 283/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-03-2009 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

 

ZARZĄDZENIE NR 283/08

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 31.12. 2008 roku

 

 

w sprawie oddania w użyczenie kserokopiarki Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem  dla Komisariatu Policji w Starym Sączu

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001rok. z póż. zm./  Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje 

 

                                                                       § 1

 

Postanawia oddać w użyczenie Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu kserokopiarkę CANON NP-6317P  z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Starym Sączu.

                                                                

§ 2

 

Umowa będzie zawarta na czas od dnia 01.01.2009 rok do dnia 31.12.2011 rok.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie użyczenia.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .