Zarządzenie Nr 94/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 94/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23.04.03 r.

 

 

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2000 r. poz. 1591 z późn.zm.) i art.26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /Dz.U. Nr 121, późn. 591/ oraz Zarządzenia Nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie inwentaryzacji

 

Z A R Z Ą D Z A M     c o  n s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Na wniosek pana Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

 

1.        Maria Górka                     1. NZOZ „MEDYK” Jadwiga Grądalska       

2.        Anna Pierzga                   2. Prywatna przychodnia Stomatologiczna

3.    Joanna Orłowska                 PRODENT” – Małgorzata Endres

4.    Kazimierz Nakielski          3. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska – Marta        

                                                       Pawlik         

                                                   4.Grupowa Praktyka Pielęgniarek „LIDER” s.c –Anna

                                                      Mikulec i Maria Kaczor

                                                                                 

3.        Anna Drożdż                  5. NZOZ Gołkowice Grn – Jan Kazimierz Mróz

4.        Małgorzata Plata            6. Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Aneta

7.    Marek Guc                            Gieracka Mróz

 

§ 2

 

Wyżej wymienione zespoły spisowe dokonają inwentaryzacji wyrywkowej środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł (wyposażenia)oraz sprzętu medycznego oddanych w nieodpłatne użyczenie niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej – wg stanu na dzień 30.04.2003 r. stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

§ 3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.05.2003 r. i zobowiązuje Panią Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.