Zarządzenie Nr 237/08

rok 2008

 
data publikacji:  17-02-2009 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 237/2008

STAREGO SĄCZA BURMISTRZA STAREGO SĄCZA-

SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia  30 października 2008r.

 

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późno zm.) oraz art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004r Nr 241 poz. 2416 z późno zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję spisową w składzie:

1.                    Helena Piętka - Przewodnicząca

2.                    Mateusz Kożuch - Członek

3.                    Józef Wandas - Członek

 

§2

 

Wyżej wymieniona Komisja spisowa dokona inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie OC Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Termin zakończenia prac dla Komisji spisowej ustala się na dzień 12. 11. 2008r.

 

                                                                                                §4

 

                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.