Zarządzenie Nr 227/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

Nr 227/08

z dnia 29 października 2008 roku

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 218/08 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza Nr 218/08 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od dnia 16 października 2008 roku